JĘZYK
englisch deutsch

Produkty Mankiet stały Kołnierz zaciskowy Wysoka wydajność Do dużych powierzchni Do małych powierzchni Kompatibilne z wpustami dachowymi

SitaTurbo

SitaRondo

SitaEasy

Sita Rury

Przepusty attykowe

W związku ze zmiana klimatu oczekiwać należy nasilenia sie obfitych opadów deszczu. By chronić ludzi, budynki i dobra materialne, wydano nowe regulacje, które definiują instalację do odprowadzenia wody deszczowej jako całość - począwszy od wpustu dachowego poprzez rurociąg, aż do przekazania do kanału publicznego. Obok odnoszących się do miejsca lokalizacji obliczeń wielkości opadów mierzonych w skali stulecia, wprowadza sie obecnie również obowiązkowe odwodnienie awaryjne wg PN EN 12056-3 i DIN 1986-100, z którego woda spływa swobodnie na działkę. Projektanci i wykonawcy odpowiadają za swe usługi. Tylko poprawnie zaprojektowany układ odwadniający, który w każdych okolicznościach pogodowych odprowadzi wodę opadową z dachu, zapewni wszystkim wymagane bezpieczeństwo.