JĘZYK
englisch deutsch

Produkty Dowolny mankiet stały Kołnierz zaciskowy Zgodny z elementem spiętrzającym według DIN EN 1253 Do zniwelowania grubości izolacji Zabudowa w cienkich stropach

Wpusty SitaCompact

Wpusty SitaCompact z kołnierzem zaciskowym

SitaMini

SitaMini z kołnierzem zaciskowym

Odwodnienie i drenaż balkonów i tarasów

Na małych, płaskich dachach, tarasach, balkonach, jak też na garażach pożądane są - w związku z często ograniczonymi możliwościami montażowymi - małe, ale mimo to szczególnie wydajne wersje wpustów, zapewniające niezakłócone odwodnienie. Specjalnie do tego zastosowania zaprojektowano serie wpustów Sita Compact i Sita Mini w wersji z poliuretanu. Sita Compact, mały wpust odwadniający o dużej wydajności, jest przydatny niemal w każdej sytuacji montażowej. Zwłaszcza tam, gdzie istnieje niewiele miejsca do zainstalowania odpływu z dachu, Sita Compact stanowi najlepszy wybór. Tam, gdzie inne wpusty dachowe już dawno się poddały, Sita Compact dopiero się rozpędza.