JĘZYK
englisch deutsch

Produkty Mankiet Stały Dowolny Kołnierz Zaciskowy Pokrycie blachą Bezpośrednie podłączenie do orurowania PE/PEHD Bezpośrednie połączenie do orurowania z żeliwa

SitaDSS Profi

SitaDSS Profi z kołnierzem zaciskowym

SitaDSS Multi

SitaDSS Aluminium

Podcisnieniowy system odwadniania

System DSS wykorzystuje własności fizyczne ciśnienia wody. Podczas gdy w przypadku instalacji do odpowadzania wody o swobodnym zwierciadle za podstawę bierze sie stopień napełnienia 0,7, układ z przepływem cisnieniowym DSS esploatowany jest przy kompletnym napełnieniu rur.

Zalety przepływu pod ciśnieniem:

  • Optymalne wykorzystanie pomieszczeń i hal dzięki bezpośredniemu ułożeniu pod stropem hali bez spadku
  • Mniej przedodów opadowych - mniej osłon przeciwuderzeniowych
  • Minimalny nakład na przykanaliki
  • Brak lub mniejsza ilość szybów kontrolnych - mniejszy nakład na konserwację
  • Samoczyszczenie się układu rur dzięki dużej prędkości przepływu
  • Idealny również do odwadniania awaryjnego