JĘZYK
englisch deutsch

Produkty Bezpośrednie połączenie z orurowaniem Mankiet stały Kołnierz zaciskowy Długa rura modernizacyjna Płaska zabudowa

SitaSani® PUR

SitaSani® 90 Spezial

Sita wywietrznik modernizacyjny

Modernizacja dachów płaskich

Wszystko jest sprawą systemu. Dotyczy to również odwadniania wpustów dachowych w ramach modernizacji dachów plaskich. O ile bezpieczne połączenie nowego pokrycia dachu z istniejącym systemem wpustów do tej pory uchodziło za sprawę drażliwą, to wpusty modernizacyjne Sita stanowią prawdziwe rozwiązanie problemu. Wpusty modernizacyjne tworzą pozbawioną luk jednostkę odprowadzającą wodę z nowej membrany szczelniającej do starego wpustu poprzez pierścienie uszczelniające dostosowane specjalnie do Państwa potrzeb modernizacyjnych.